top of page

Servis & Penyelenggaraan Motosikal

Tahap 1 Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

  • 1 ja
  • Elaun: RM 400/bulan
  • Jalan Batu Kawa

Huraian Perkhidmatan

Nama Program : Servis & Penyelenggaraan Motosikal Tahap : Tahap 1 Kod Program : TP-118-2:2012 Tempoh Kursus : 6 bulan Yuran pendaftaran : RM 250.00 (sekali untuk sepanjang pengajian) Jumlah Pinjaman RM 6,150.00 Yuran Pengajian : RM 3,750.00 Elaun sara hidup : RM 2,400.00 (RM 400.00 sebulan) Competency units (CU): CU 1: Motorcycle Scheduled Maintenance CU 2: Brake System Servicing CU 3: Single Carburettor Servicing CU 4: Single Cylinder Top Overhaul CU 5: Single Cylinder Engine Overhaul CU 6: Final Drive Servicing CU 7: Tyre and Wheel Servicing CU 8: Suspension System Servicing CU 9: Electrical and Electronic Component Servicing CU 10: Frame and Cover Set Servicing


Sesi Akan Datang


Contact Details

  • Harina Skills Training Center, Jalan Batu Kawa, Batu Kawa New Township, Kuching, Sarawak, Malaysia

    + 082575984

    harina.edu@gmail.com


bottom of page